דבר ראש המועצה

ראש המועצה - חוסיין אלהייב
 ברוכים הבאים 
 

 
דבר יו"ר המועצה
 
חוסיין אלהייב
 
 
 
טובא-זנגריה הינם שני יישובים בידואים ייחודים המונים כ-6300 נפשות ,תושבי היישוב שמרו וגם היום על יחסים טובים עם שכניהם היהודים.
 
בשנת 1988 הוחלט על הקמת מועצה מקומית ובראשה עמד חוסיןאלהייב שהיה מנהל ביה"ס בישוב , החלטה זו שינתה באופן מהותי את המרקם הפנימי ביישוב .. פתאום נבנו תשתיות ציבוריות , כבישים , מוסדות חינוך ,גנ"י , מאור רחובות , מערכת ביוב ומים חדשה ועוד, ופתאום ובבת אחת נמצא היישוב במציאות המודרנית עם כל המשמעויות מכך והישוב קבל את פרסי איכות הסביבה והיה מוביל בין הרשויות הנקיות והמטופחות במדינה וכאות לכך הוזמן ראש המועצה חוסיין אלהייב להדליק משואה בהר הרצל כאות הוקרה על פועלו בפיתוח הישוב ובהיותו יו"ר פורום הרשויות הבידויאות בצפון .
 
המועצה והעומד בראשה עושים כמיטב יכולתם להמשיך את הפיתוח ביישוב ובמקביל ויחד עם משטרת ישראל , אנשי חינוך,דת וציבור עושים רבות להוריד את מפלס המתיחות הקיימת בקרב בני הנוער ואף נעשו דברים חיוניים להשכנת השלום וסולחות בין המשפחות היריבות .. מה עוד והישוב שלנו צורף לפרויקט "עיר/כפר ללא אלימות" .
 
יחד עם חברי ועובדי המועצה ונציגי ציבור מהישוב הוכן חזון יישובי "טובא-זנגריה הכפר של הצעירים " _ "חלום של יישוב " וזאת על מנת לשנות לטובה את תדמית הישוב , השקעה מרובה בחינוך ובצעירים , עידוד פעילות חברתית וספורט תחרותי ועוד ...יו"ר המועצה ערך מספר ישיבות מועצה עם כל נציגי המועצה, המחלקות, החינוך, הדת, ומועצת התלמידים למען הגשמת החזון "טובא-זנגריה הכפר של הצעירים "מאחר והגילאים בישוב מגיל 0- עד גיל 44 מהווים 87% מכלל האוכלוסייה ולכן יש להשקיע רבות בקרב בני הנוער והצעירים ולהשקיע רבות בחינוך למען קהילה טובה.
 
הוכנה והוגשה בקשה לשר הפנים לקבל החלטה בדבר חלוקת ארנונה צודקת מאזור התעשייה צ.ח.ר , שדה התעופה ראש-פינה , מחנה פילון , מאגרי מי קולחין  בסביבה ועוד.. 
 
צעירי הישוב שומרים על מסורת אבותיהם ומשרתים בכל זרועות הביטחון כולל צ.ה.ל ומג"ב וכו', 16חללים נפלו מהישוב בעת מילוי משימתם הביטחונית.
 
הרשות נוקטת בצעדי אימון להגברת שיתופי פעולה בין הרשות לתושביה , הופעל ושודרג אתר האינטרנט של המועצה , הוכנה אמנת שירות לעובדי הרשות , נצבו לוחות מודעות בכל הישוב , השלמת פרויקט שמות לרחובות , מספור בתים ושלטי הכוונה וגם הוכנה אמנה למניעת אלימות וונדליזם.
 
הושג לתושבי הישוב הטבות מס הכנסה בשיעור 12% וגם הוכר לנו כישוב באיזור עדיפות לאומי א'.
 
 

פרויקטים בביצוע ובתכנון

 
 • הרחבת בתיה"ס היסודיים , יסודי א החלו העבודות ובקרוב בבי"ס יסודי ב'.
 • הקמתאולם ספורט ענקי, בנוסף לאולם והמתנ"ס הקיים.
 • השלמת העבודות במגרש הכדורגל אשר הוזנח שנים רבות.
 • גן משחקים בזנגריה וגם מועדון נוער .
 • אושר לביצוע כביש מס' 3 – מקופת חולים ועד למאפיית זאהר כולל כל התשתיותבשלב ראשון.
 • כיכר בכניסה ליישוב עם מסלול הליכה מצומת הכפר (הכיכר) עד ראש-פינה.
 •  שיווק מגרשי הבנייה לצעירים ועוד במחירים סבירים בשכונה דרומית מזרחית, ובשכונה מערבית, ובמקום אזור התעשייה עם תוספת שטח של כ-100 דונם.
 • העברת שטח מתחום שיפוט מ.א. מבואות החרמון למועצה שלנו לטובת מתחם בעלי חיים בזנגריה בשטח של 76 דונם.
 • שדרוג פרוייקט שלטי הכוונה, שמות לרחובות ומספור בתים.
 • בניית מבנה רב תכליתי אשר יכלול ספרייה ציבורית, מרכז מורשת, אולם כנסים ועוד.
 • שותפות בין טובא-זנגריה וראש-פינה לפיתוח מסחר, תעשייה ותיירות בשטח של 850 דונם הקיימים לטובת פארק צ.ח.ר והחלוקה מהארנונה בין הישובים תהיה:- 40% טובא-זנגריה 60% ראש-פינה.
 •  פיתוח מתחם בעלי חיים לבוקרי טובא כולל דרך גישה וגם בניית רמפה לפסולת גושית.
 


" במקום בו יש רצון – תמצא דרך "
 

 
בכבוד רב 
 
חוסיןאלהייב
 
יו"ר מ.מ. טובא זנגרייה
 
          חבר הנהלת מרכז השלטון המקומי בישראל 
 
       חבר דירקטוריון  צ.ח.ר

​​​​​​